Skvoš Asocijacija Srbije
Serbian Squash Asociation

Skupština SAS


22.02.2017.

Na osnovu Zakona o sportu RS i Člana 28 Statuta SAS donosim

O D L U K U

O sazivanju vanredne izborne Skupštine SAS

  1. Saziva se vanredna izborna Skupština SAS za 4.3.2017. godine u 10 sati, u prostorijama Skvošlend kluba u Beogradu, na kojoj će se izabrati novi UO i Predsednik SAS.
  2. Članovi Skupštine SAS mogu svoj predlog za članove UO i Predsednika SAS dostaviti SAS do dana ordžavanja Skupštine odnosno do 4.3.2017. godine.
  3. Za Predsednika i članove UO SAS mogu biti izabrana lica koja ispunjavaju uslove u skladu sa Statutom SAS.

Za sednicu Vanredne Skupštine predlažem sledeći dnevni red:

  1. Izbor Predsednika SAS
  2. Izbor članova UO SAS
  3. Razno

Predsednik SAS
Čedomir Vitorović

Prvo izdanje ove godine

Pretplatite se na novosti

Gledajte skvoš uživo u HDu

Partneri

Rezultati SAS turnira uživo

Podrška države